Leasingowanie dla ciebie

Finansowy czy operacyjny

Z pewnością to pytanie zadaje sobie ogromna ilość przedsiębiorców. „Co będzie bardziej opłacalne dla mnie i mojej firmy?”, „czy dzięki temu otrzymam najlepsze możliwe warunki?”. Niestety, jednoznacznej odpowiedzi nie może udzielić osoba, która nie jest powiązana z wybranym przedsiębiorstwem. Tylko dokładna analiza swojej firmy i porównanie wyników z możliwymi rozwiązaniami leasingowymi da szansę na odpowiedni wybór finansowania leasingowego. Oczywiście, nie ulega to wątpliwości, że oba warianty na leasing to świetne sposoby na zewnętrzne sfinansowanie inwestycji. Jeśli chodzi o ich różnice to są one spore i w tym artykule postaramy się je przybliżyć. Zacznijmy od leasingu operacyjnego. W tym przypadku w trakcie umowy środek trwały pozostaje w majątku przedsiębiorstwa leasingowego i jest on amortyzowany przez okresowe (zwykle comiesięczne) wpłaty rat leasingowych. W ustawie znajduje się zapis o konieczności spłaty 40 procent wartości początkowej środka trwałego w trakcie trwania umowy leasingowej. W rzeczywistości zwykle jest to więcej ale finalnie decyzja o tym, czy chcemy zapłacić wykup, czy nie należy do przedsiębiorcy. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się w tym przypadku raty leasingowe oraz opłatę inicjalną, którą płaci się po zawarciu porozumienia leasingowego. W przypadku leasingu finansowego środek trwały wpisywany jest do majątku przedsiębiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Nie ma w tej formie finansowania wykupu i w trakcie trwania zobowiązania leasingowego, przedsiębiorca musi spłacić całą jego wartość. W koszty wpisuje odpisy amortyzacyjne, odsetki.

Inne różnice

Istotna różnica między tymi dwoma rozwiązaniami leasingowymi znajduje się w podatku VAT. Leasing operacyjny traktowany jest jak usługa i zawsze objęty jest stałym 23-procentowym podatkiem, a w leasingu finansowym podatek zależny jest od wystawionej faktury. W leasingu operacyjnym podatek płaci się wraz z każdą ratą leasingową, dlatego nie jest on taka odczuwalny, jak ma to miejsce w leasingu finansowym, gdzie całą wartość podatku VAT opłaca się wraz z pierwszą opłatą leasingową, co w niektórych przypadkach może znacząco obciążyć finanse przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 4 =